DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
03.03.2020
10:00
GUNDEM MADDELERI
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 03.03.2020Salıgünü saat 10.00’da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis salonunda hazır bulunmanızı rica ederim. Serhat OĞUZ Belediye Başkanı GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- Bir önceki toplantı tutanağı. 3- Başkan ve üyeler tarafından gündeme getirilecek diğer konular. 4- İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Parkların Ve İlçemiz Saray Mahallesi 221344 İle 221348 Adalar Arasında Bulunan Koşu Yolunun İsimlendirilmesi Hk. Başkanlık Yazısı. 5- İlçemiz Saray Mahallesi3477 Adanın Batısında Kalan Park Alanına Trafo Yapılmak Üzere Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’ye Tahsis Yapılması Hk. Başkanlık Yazısı. 6- Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu İle Çevre ve Sağlık Komisyonunun 12.02.2020 tarih ve 26sayılı ortak raporu. (İlçemizde Bulunan Okullarımızda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Alınması Kapsamında, Belediyemizin De Okul Kantinlerinde Denetlemeler YapmasıHk.) 7- Esnaf Komisyonu ile Çevre ve SağlıkKomisyonunun 11.02.2020 tarih ve 31 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Sanayi Sitesinin Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi Ve Bölgede Bulunan Hurdacıların Çevreye Verdiği Zararlardan (Çevre Kirliliği, Haşere, Fare) Kurtarılması İçin Çalışma Yapılması Hk.) 8- Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunun 12.02.2020 tarih ve 27 sayılı raporu. (Nevruz Bayramı Etkinlikleri DüzenlenmesiHk.) 9- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, Esnaf Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 12.02.2020 tarih ve 55 sayılı Ortak Raporu. (İlçemiz Jeotermal Kaynaklarından Sağlanması İçin Sanayicilerimiz İle Birlikte Gerekli Proje Ve Yatırım Çalışmaların Yapılabilmesi Hk.) 10- Esnaf Komisyonu ile UlaşımKomisyonunun 13.02.2020 tarih ve 33 sayılı Ortak Raporu. (İlçemizdeki Toplu Taşımayı Rahatlatmak İçin Uygun Yerlerde Durak Sayısının Artırılması Hk.) 11- Eğitim Kültür Gençlik ve SporKomisyonunun 14.02.2020 Tarih ve 28 Sayılı Raporu. (İlçemizde Bulunan Acil Toplanma Alanlarının Halkımıza Duyurulması Hk.) 12- Çevre Ve SağlıkKomisyonun 13.02.2020 Tarih ve 34 Sayılı Raporu. (Korona Virüsü Hakkında Halkımızın Bilinçlendirilmesi Hk.) 13- Çevre ve Sağlık Komisyonu İle İmar ve BayındırlıkKomisyonun 13.02.2020 Tarih ve 35 Sayılı OrtakRaporu. (Ülkemizde Yaşanan Yıkıcı Depremlerden Dolayı, Olası Bir Yıkıcı Deprem İhtimaline Karşı Halkımızın Can Güvenliğini Sağlamak Amacıyla, İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Yapıların DenetlenmesiHk.) 14- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonun 11.02.2020 Tarih ve 56 Sayılı Raporu. (İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Fatura Ödemelerini Kolaylaştırmak Amaçlı İlçemizde Uygun Bir Yere Gazmatik ve Sumatik Kurulması Hk.) 15- Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu İle Tarım ve HayvancılıkKomisyonunun13.02.2020 Tarih ve 30 Sayılı OrtakRaporu. (Kahramankazanlı Çiftçilerimiz Tarım ve Hayvancılıkta Kendilerini Geliştirebilsin Diye Macaristan, Sırbistan, Avusturya, Slovakya, Hollanda Gibi Tarım Ve Hayvancılıkta Örnek Teşkil Eden Ülkelere Gezi Düzenlenmesi Hk.) 16- Çevre ve Sağlık Komisyonu İle İmar ve BayındırlıkKomisyonunun 11.02.2020 Tarih ve 32 Sayılı Ortak Raporu. (İlçemizde Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Ve Plastik Ürünlerin Yeniden Değerlendirilmesi İçin İlçemiz Binalarında Ve Sitelerinde Plastik Ürünlerin Toplanmasına Yönelik Geri Dönüşüm Kutuları YapılmasıHk.) 17- Çevre ve Sağlık Komisyonu İle İmar ve Bayındırlık Komisyonunun12.02.2020 Tarih Ve 33 Sayılı Ortak Raporu. (Ilçemiz Sınırları İçerisinde 17 Ağustos 1999 Depremi Sonrasında Çıkarılan Deprem Yönetmeliklerinden Önce Yapılmış Olan Sitelerin Depreme Dayanıklılığının Tespit Edilmesi Hk.) 18- Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonunun 13.02.2020 Tarih Ve 29 Sayılı Raporu. (İlçemizdeki İlk Ve Orta Dereceli Okul Müdürlükleri İle Koordinasyon Sağlanarak 7 - 15 Yaş Aralığındaki Öğrencilerimizin Devlet Tiyatroları’nın Çocuk Oyunlarına Götürülmesi Hk.) 19- Tarım Ve Hayvancılık Komisyon’nun 13.02.2020 Tarih Ve 08 Sayılı Raporu. (İlçemiz Sınırları İçerisinde Canlı Hayvan Pazarı Kurulması Hk. ) 20- İmar Ve Bayındırlık Komisyon’nun 14.02.2020 Tarih Ve 50 Sayılı Raporu. (İlçemiz Saray Mahallesi 704 Ada 1 Nolu Parsel Hk. ) 21- İmar Ve Bayındırlık Komisyon’nun 14.02.2020 Tarih Ve 51 Sayılı Raporu. (İlçemiz Saray Mahallesi 3910 Ada 1 Nolu Ve 3277 Ada 5 Nolu Parselleri Kapsayan Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama Ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı DeğişikliğiHk. )