DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
06.08.2020
10:00
GUNDEM MADDELERI
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 06.08.2020 Perşembe günü saat 10.00 da Belediye Nikâh salonunda aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis toplantısını yapmak üzere hazır bulunmanızı rica ederim. Serhat OĞUZ Belediye Başkanı GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- Bir önceki toplantı tutanağı. 3- Başkan ve üyeler tarafından gündeme getirilecek diğer konular. 4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.07.2020 tarih ve 2020/E.6753 sayılı Çevre Temizlik Vergisi Hk. Başkanlık yazısı. 5- Kamulaştırma (Örencik Mahallesi 186 ada 19 parsel). hk. Başkanlık yazısı. 6- Arsa satışı hk. Belediyemiz encümenine yetki verilmesi hk. Başkanlık yazısı. 7- Taşınmaz satışı hk. Belediyemiz encümenine yetki verilmesi hk. Başkanlık yazısı. 8- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.07.2020 tarih ve 02 sayılı raporu. (İlçemizde ki hobi bahçelerinin 500-600 m² den az olmamak üzere ifrazlarının yapılması hk. ) 9- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 10.07.2020 tarih ve 04 sayılı raporu. (İlçemizde ki köy içlerine vatandaşlarımızın yapacakları 120 m² kadar konut ve 200 m² ye kadar olan ahır yapımlarından ruhsat harcı ve yol katılım ücretlerinin alınmaması hk.) 10- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 14.07.2020 tarih ve 03 sayılı ortak raporu. (İlçemiz sınırları içerisinde atık yağların doğaya karışmaması ve geri dönüştürülebilmesi açısından mahallelere atık yağ biriktirme ve toplama kutuları kurulması hk. ) 11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 15.07.2020 tarih ve 03 sayılı ortak raporu. (İlçemiz yıldırım beyazıt mahallesinde bulunan cihan sokağı ve anadolu sokağı’nın asfaltlanması hk.) 12- Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 10.07.2020 tarih ve 02 sayılı ortak raporu. ( İlçemiz genelinde sitelerin ve toplu konutların yoğun olduğu bölgelere ‘ayrıştırmalı çöp konteyneri tahsis edilmesi hk.) 13- Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 14.07.2020 tarih ve 03 sayılı ortak raporu. (İlçemiz atatürk mahallesi toki konutları bölgesinde ki uygun noktaya ‘pazar kurulması hususu hk.) 14- Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 14.07.2020 tarih ve 03 sayılı ortak raporu. (ilçemiz ankara bulvarı üzerinde bulunan, ovaçayı köprüsü üzerine yaya geçidi yapılması hk.) 15- Ulaşım Komisyonunun ile Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 10.03.2020 tarih ve 01 sayılı raporu. (İlçemiz kayı mahallesi yasef sokağı ve yusufeli sokağı yollarının çevre düzenlemesi ve bordür taşlarının yapılması hk.)