DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
01.04.2021
15:00
NİSAN AYI GÜNDEM MADDELERİ
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 01.04.2021 Perşembe günü saat 15:00’da Belediye Nikâh salonunda aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis toplantısını yapmak üzere hazır bulunmanızı rica ederim. Serhat OĞUZ Belediye Başkanı GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- Bir önceki toplantı tutanağı. 3- 2021 yılı Encümen Üyeliği Seçimi hk. Başkanlık yazısı. 4- 2021 yılı İhtisas Komisyonları Seçimi hk. Başkanlık yazısı. 5- Denetim Komisyon Raporu (2020 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemleri) hk. Başkanlık yazısı. 6- 2020 Yılı Faaliyet Raporu hk. Başkanlık yazısı. 7- Meclis Başkanlık Divanı Üye Seçimi hk. Başkanlık yazısı. 8- Boş Kadro Değişikliği hk. Başkanlık yazısı. 9- İlçemiz Saray Mahallesi 220863 ada 9 ve 10 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hk. Başkanlık yazısı. 10- İlçemiz Saray Mahallesi 108 ada 6 nolu parsele ait 1/1000 uygulama imar plan değişikliği hk. Başkanlık yazısı. 11- Doğalgaz Altyapı Çalışması hk. Başkanlık yazısı. 12- Sıfır Atık Yönetmeliği Kapsamında Değişiklikler hk. Başkanlık yazısı. 13- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun 08.03.2021 tarih ve 09 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Yassıören Mahallesi Sorunları Hk.) 14- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun 12.03.2021 tarih ve 10 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Akçaören Mahallesi Sorunları Hk.) 15- Ulaşım Komisyonu’ nun 11.03.2021 tarih ve 08 sayılı raporu. (İlçemiz Atatürk Mahallesi Sorunları Hk.) 16- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu’ nun 12.03.2021 tarih ve 18 sayılı raporu. (Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği Hk.) 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ nun 10.03.2021 tarih ve 14 sayılı raporu. (İlçemiz Satıkadın Mahallesi 220957 ada ve İlçemiz Saray Mahallesi 3622 adalar Trafo tahsisi Hk. )