DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
30.03.2021 - 30.04.2021
Uygulama İmar Planı Değişikliği
İlçemiz Dağyaka Mahallesi Kırsal Yerleşik ve Gelişme Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz Meclisi tarafından 06.10.2020 tarih ve 2020/196 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2021 tarih ve 2021/64 sayılı kararı ile onaylanarak 30.03.2021 tarihinde Kahramankazan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup 30.04.2021 tarihine kadar askıda kalacaktır.