DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
01.08.2022
15:00
MECLİS GÜNDEM MADDELERİ
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 01.08.2022Pazartesigünü saat 15:00’daBelediye NikahSalonunda aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis toplantısını yapmak üzere hazır bulunmanızı rica ederim. GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- Bir önceki toplantı tutanağı. 3- 2022 Yılı Maktu Mesai Ücreti Hk. Başkanlık Yazısı. 4- İlçemiz Saray Mahallesi 3697 Adanın Güneyindeki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk. Başkanlık Yazısı. 5- İlçemiz Saray Mahallesi 3446 Adanın Kuzeyindeki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk. Başkanlık Yazısı. 6- İlçemiz Orhaniye Mahallesi 2731 Adanın Batısındaki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk. Başkanlık Yazısı. 7- Kırsal Mahallelerin AYKOME Ödemeleri Hk. Başkanlık Yazısı. 8- Ek Ödenek Hk. Başkanlık Yazısı. 9- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 18.07.2022 tarih ve 29 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Çimşit Mahallesi Sorunlarının Araştırılıp Çözüme Kavuşturulması Hk) 10- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 19.07.2022 tarih ve 30 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Sorunlarının Araştırılıp Çözüme Kavuşturulması Hk) 11- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 20.07.2022 tarih ve 31 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Saray Mahallesi Sorunlarının Araştırılıp Çözüme KavuşturulmasıHk) 12- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 21.07.2022 tarih ve 34 sayılı raporu. (Uluslararası Gençlik Günü Hk) 13- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 21.07.2022 tarih ve 33 sayılı raporu. (Kitap Okuma Bilincini Arttırma, Kitap Okumayı Sevdirme, Okuduğunu Anlama ve Yorumlama Alışkanlığı Kazandırma Etkinlikleri Düzenlenmesi Hk) 14- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 22.07.2022 tarih ve 35 sayılı raporu. (Kâğıt Bazlı Maddelerin Bir Kampanya Dâhilinde Toplanarak Geri Dönüşümde Kullanılması Hk) 15- Ulaşım Komisyonu’nun 20.07.2022 tarih ve 23 sayılı raporu. ( İlçemiz Saray Mahallesindeki Belediyemiz Sorumluluğundaki Sokakların Bakım ve Onarımı Hk) 16- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu,Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu İle İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 20.07.2022 tarih ve 32 sayılı ortak raporu. ( Satıkadın Kültür Evine Günümüz Teknolojisine Uygun Teknoloji Tüneli Yapılması Hk) 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 20.07.2022 tarih ve 40 sayılı raporu.( İlçemiz Yassıören Mahallesi 111 Ada 8 Parselde Bulunan Mülkiyet Sorunları Hk ) 18- Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 21.07.2022 tarih ve 20 sayılı raporu. (İlçemizde Askere Gidecek Gençlerimizin Muhtarlar Tarafından Tespit Edilerek Ziyaret Edilip Uygun Hediyeler Verilmesi Hk ) 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 22.07.2022 tarih ve 41 sayılı raporu.(İlçemiz Kanuni Sultan Süleyman Mahallesindeki Mülkiyet Sıkıntısı Bulunan Vatandaşlarımızın Sorunları Hk ) 20- Ulaşım Komisyonu’nun 22.07.2022 tarih ve 24 sayılı raporu.( Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi Etrafındaki Alt Yapısı Yapılmış Olan Yolların Bakım ve Onarımı Hk )