DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
03.08.2022 -05.09.2022
Uygulama İmar Planı Değişikliği
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Uygulama İmar Planı Değişikliği İlçemiz Dağyaka Mahallesi 187 ada 1 parsel ve çevresindeki park alanlarına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 309 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarih ve 1330 sayılı kararı ile tadilen onaylanarak; 03.08.2022 tarihinde Kahramankazan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup 05.09.2022 tarihine kadar askıda kalacaktır.