ARAMA
Kahramankazan Belediyesi

OCAK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

Geri

OCAK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

29 Aralık 2022

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 02.01.2023 Pazartesi günü saat 15:00’da Belediye Nikah salonunda aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.                                                                 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki toplantı tutanağı.
 3. 2022 Mali Yılının Gelir ve Giderleri İle Bunlara İlişkin Hesap Kayıt ve İşlemlerinin Denetimini Yapmak Üzere Denetim Komisyonu Üyeliklerinin Seçimi Hk. Başkanlık Yazısı.
 4. 2023 Mali Yılı İçinde Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Olan Huzur Hakları Hk. Başkanlık Yazısı.
 5. Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hk. Başkanlık Yazısı.
 6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesi Hk. Başkanlık Yazısı.
 7. Derece Değişikliği Hk. Başkanlık Yazısı.
 8. İlçemiz Tekke Mahallesi tapulamasına kayıtlı 811,60m² yüzölçümlü 275 ada 35 numaralı parsel ve 517,19m² yüzölçümlü 279 ada 149 numaralı parseli T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü adına bedeli mukabilinde kamulaştırılması için Belediyemiz ENCÜMENİ’ ne yetki verilmesi Hk. Başkanlık Yazısı.
 9. İlçemiz Güvenç Mahallesi tapulamasına kayıtlı 118 ada 33 numaralı parsel 2.226,57m² yüzölçümlü taşınmazın Açık Artırma Usulü İhalesi İle satışının yapılabilmesi için Belediyemiz ENCÜMENİ’ ne yetki verilmesi Hk. Başkanlık Yazısı.
 10. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 12.12.2022 tarih ve 43 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Fatih mahallemizin sorunlarının araştırılıp çözüme kavuşturulması Hk.)
 11. Ulaşım Komisyonu’nun 12.12.2022 tarih ve 34 sayılı raporu. (İlçemiz Saray Mahallesi yol ve temizlik sorunları Hk.)
 12. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 12.12.2022 tarih ve 44 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Sancar mahallemizin sorunlarının araştırılıp çözüme kavuşturulması Hk.)
 13. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 13.12.2022 tarih ve 45 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Kınık mahallemizin sorunlarının araştırılıp çözüme kavuşturulması Hk.)
 14. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 13.12.2022 tarih ve 46 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Atatürk mahallemizin sorunlarının araştırılıp çözüme kavuşturulması Hk.)
 15. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 13.12.2022 tarih ve 47 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Güvenç mahallemizin sorunlarının araştırılıp çözüme kavuşturulması Hk.)
 16. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 14.12.2022 tarih ve 48 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Kışla mahallemizin sorunlarının araştırılıp çözüme kavuşturulması Hk.)
 17. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 14.12.2022 tarih ve 49 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Günbaşı mahallemizin sorunlarının araştırılıp çözüme kavuşturulması Hk.)
 18. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun 16.12.2022 tarih ve 50 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Ahi mahallemizin sorunlarının araştırılıp çözüme kavuşturulması Hk.)
 19. Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu’nun 15.12.2022 tarih ve 62 sayılı raporu. (Afet Alanlarının Bulunduğu Yerler Hakkında Vatandaşlara Bilgi Verilmesi)
 20. Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu’nun 15.12.2022 tarih ve 63 sayılı raporu. (Parka İsim Verilmesi Hk.)
 21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 15.12.2022 tarih ve 74 sayılı raporu. (İlçemiz Saray Mahallesi 222085 Adanın Güneyindeki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
 22. Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu’nun 16.12.2022 tarih ve 64 sayılı raporu. (Araç Tahsisi Hk.)
 23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 16.12.2022 tarih ve 75 sayılı raporu. (Çöp Konteynerleri Hk.)
DİĞER DUYURULAR