WhatsApp Hattı
0552 444 39 02
KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Emlak İstimlak Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 Arsa Satışı Gerçek Kişiler İçin

1- Kimlik Fotokopisi
2- Adres Beyanı
3- Vekaleten Katılanlar İçin Vekaletname
4- Geçici Teminat Belgesi
5- İdari Şartnameyi Kabul Ettiğine Dair Taahhütname

Tüzel Kişiler İçin

1- Kimlik Fotokopisi (Şirket Yetkilisinin)
2- Adres Beyanı
3- Ticaret Sicil Gazetesi
4- İmza Sirküleri
5- Vekaleten Katılanlar İçin Vekaletname
6- Geçici Teminat Belgesi
7- İdari Şartnameyi Kabul Ettiğine Dair Taahhütname
30
İŞ GÜNÜ
2 Belediye Hisse
Satışı
(Şuyulu Arsa Satışı)
1- Maliki Olduğu Arsanın Tapu Tescil Sayfası Veya Tapu Fotokopisi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Adres Beyanı
4- Dilekçe
15
İŞ GÜNÜ
3 İlk Parselasyon
Harcı
1- Maliki Olduğu Arsanın Tapu Tescil Sayfası Veya Tapu Fotokopisi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Adres Beyanı
4- Dilekçe
2
İŞ GÜNÜ
4 Kiralama
(Büfe, Ardiye, Tarla)
Gerçek Kişiler İçin

1- Müşterinin Dilekçesi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Adres Beyanı
4- İmza Beyannamesi
5- Vekaleten Katılanlar İçin Vekaletname
6- Geçici Teminat Makbuzu
7- İdari Şartnameyi Kabul Ettiğine Dair Taahhütname

Tüzel Kişiler İçin

1- Müşteri Dilekçesi
2- Ticaret Sicil Gazetesi
3- Kimlik Fotokopisi (Şirket Yetkilisinin)
4- Adres Beyanı
5- İmza Sirküleri
6- Geçici Teminat Makbuzu
7- Vekaleten Katılanlar İçin Vekaletname
8- İdari Şartnameyi Kabul Ettiğine Dair Taahhütname
30
İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Murat GÜMÜŞ İsim Yusuf ERÇELİK
Ünvan Emlak İstimlak Müd. V.
Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
Adres Emlak İstimlak Müdürlüğü
Ankara Bulvarı No:105/1 06980 Kahramankazan Belediye Başkanlığı
Kahramankazan / ANKARA
Adres Ankara Bulvarı No:105/1 06980 Kahramankazan Belediye Başkanlığı
Kahramankazan / ANKARA
Telefon (0312) 814 53 00 / 1220 Telefon (0312) 814 53 00 / 6000
Faks (0312) 814 10 12 Faks (0312) 814 53 09
E-Posta muratgumus@kahramankazan.bel.tr E-Posta yusufercelik@kahramankazan.bel.tr