WhatsApp Hattı
0552 444 39 02
KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 Hafriyat İzni 1- Taşınmaz Sahibinin veya Yetkili Temsilcilerinin Dilekçesi
2- Belediyeden Alınmış İnşaat Ruhsatı Örneği
3- Zabıta Müdürlüğü Uygun Görüşü
4- Temizlik İşleri Müdürlüğü Uygun Görüşü
3
İŞ GÜNÜ
2 Zemin Açma İzni
(Yol Kesme İzni)

1- İlgili Kurumdan Açılacak Yere Ait Ölçüleri Yazılı Kroki
2- Zemin Açma İzni Bedeli Yatırıldığına Dair Makbuz Örneği

3
İŞ GÜNÜ
3 Vidanjör Çekimi 1- İlgilinin veya Yetkili Temsilcilerinin Talep Dilekçesi
2- Vidanjör Çekim Bedeli Yatırıldığına Dair Makbuz Örneği
2
İŞ GÜNÜ
4 İş Makinesi Kiralanması 1- İlgilinin veya Yetkili Temsilcilerinin Talep Dilekçesi
2- İş Makinesi Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz Örneği
2
İŞ GÜNÜ
5 Stabilize Yol Keşif
Bedelleri
1- Onaylı İmar Çağı Örneği
2- Stabilize Yol Keşif Bedeli Yatırıldığına Dair Makbuz Örneği
2
İŞ GÜNÜ
6 Malzeme Talepleri 1- Malzeme İstek Fişi
2- Onay Belgesi
1
İŞ GÜNÜ
7 Ödeme Emirleri

1- Malzeme Talep Fişi
2- Onay Belgesi
3- Fatura
4- Muayene Kabul Belgesi

2
İŞ GÜNÜ
8 İş Bitirme Belgeleri 1- İş Bitirme Belgesi Talep Dilekçesi
2- Taraflarca İmzalanmış Sözleşme Örneği
3- İşe Ait Son Hakediş Raporu
4- Muayene Kabul Tutanağı
3
İŞ GÜNÜ
9 Besicilik Belgesi 1- Dilekçe
2- Tapu Örneği
1
İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Alper ÖZER İsim Yusuf ERÇELİK
Ünvan Fen İşleri Müdür V.
Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı

Adres

Fen İşleri Müdürlüğü
Ankara Bulvarı No:105/1 06980 Kahramankazan Belediye Başkanlığı
Kahramankazan / ANKARA
Adres Ankara Bulvarı No:105/1 06980 Kahramankazan Belediye Başkanlığı
Kahramankazan / ANKARA
Telefon (0312) 814 45 08 Telefon (0312) 814 53 00 / 1380
Faks (0312) 814 65 64 Faks (0312) 814 53 07
E-Posta alperozer@kahramankazan.bel.tr E-Posta yusufercelik@kahramankazan.bel.tr