WhatsApp Hattı
0552 444 39 02
KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 Emlak Beyanı 1- Tapu Fotokopisi
2- Emlak Bildirimi
3- Şahıslar İçin Kimlik Fotokopisi, Şirketler İçin Faaliyet Belgesi ve İmza Sirküleri
4- İntikaller İçin Veraset İlamı Sureti, Ölen Kişinin Nüfus Kaydı, Dilekçe
5- Emlak Vergisi ile İlgili Muafiyetlerde Emekli, Hiçbir Geliri Olmayan, Özürlü, Gazi v.s Olduklarını Belgeleyenlere Ait Kimlik Fotokopisi ve Dilekçe
20 DAKİKA
2 Çevre Temizlik Beyanı 1- Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu
2- Kimlik Fotokopisi
15 DAKİKA
3 İlan Reklam Vergisi Beyanı 1- İlan Reklam Vergisi Beyanname
2- Kimlik Fotokopisi
3- Reklam Faturası Fotokopisi veya Çalışma Ruhsatı Fotokopisi (30 Nisan'dan Sonraki Başvurular)
15 DAKİKA
4 Eğlence Vergisi Beyanı 1- Beyanname
2- Kimlik Fotokopisi
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Çalışma Ruhsatı Fotokopisi
15 DAKİKA
5 Hakediş Ödemesi 1- Fatura
2- Vergi Dairesi ve SSK Borcu Yoktur Yazısı
3- Taahhüt Dosyası
4- Hakediş Raporu
5- SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi
6- Hizmet Alımlarında Ücret Bordrosu
7- Yüklenicinin Banka Hesap Numarası
2
İŞ GÜNÜ
6 Yapı Denetim Ödemeleri 1- Ticari Sicil Gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Vekaletname (Firma Yetkilileri Haricindeki Kişilerden)
4- Kimlik Fotokopisi
5- İlgili Müdürün Hakediş Yazısı (Ödeme Talimatı)
6- Banka Hesap Numarasını Bildirir Dilekçe
1
İŞ GÜNÜ
7 Kesin ve Geçici Teminat Ödemeleri 1- Şahıslar İçin Kimlik Fotokopisi, Şirketler İçin Vekaletname, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Fotokopisi ve Kaşe
2- Teminat Makbuzu Aslı
10 DAKİKA
8 Sicil İşlemleri 1- Kimlik Fotokopisi 10
DAKİKA
9 E-Bilgilendirme 1- Dilekçe (E-Posta)
2- İletişim Bilgisi
2
İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Şerafettin DEMİRBAĞ İsim Yusuf ERÇELİK
Ünvan Mali Hizmetler Müd. V.
Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
Adres Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ankara Bulvarı No:105/1 06980 Kahramankazan Belediye Başkanlığı
Kahramankazan / ANKARA
Adres Ankara Bulvarı No:105/1 06980 Kahramankazan Belediye Başkanlığı
Kahramankazan / ANKARA
Telefon (0312) 814 53 00 / 1140 Telefon (0312) 814 53 00 / 1380
Faks (0312) 814 53 07 Faks (0312) 814 10 12
E-Posta sdemirbag@kahramankazan.bel.tr E-Posta yusufercelik@kahramankazan.bel.tr