WhatsApp Hattı
0552 444 39 02
KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 GSM 2. ve 3. Sınıf
İşyeri Açma
ve
Çalışma Ruhsatının
Alınması

1- Başvuru Beyan Formu | İndir (İnternet sayfamız veya müdürlüğümüz üzerinden temin edilen)
2- Çalışan Sayısı ve Görev Dağılımları Beyanı
3- Kira Kontratı (Mal Sahibi ise Tapu)
4- Yapı Kullanım İzni
5- Kapasite Kullanım İzni
6- İşletme Belgesi (50 ve Üstü İşçi Çalıştıranlar / Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü)
7- Oda Sicil Kaydı ve Oda Kayıt Belgesi
8- Ustalık Belgesi veya Diploma (Ticaret Sicil Odası Kaydı Olanlar Hariç)
9- Doktor Sözleşmesi (50 ve Üstü İşçi Çalıştıranlar)
10- Vergi Levhası ve Fotokopisi
11- Emisyon İzin Belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü | İstanbul Cad. / İskitler)
12- Deşarj İzin Belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü | İstanbul Cad. / İskitler / ASKİ)
13- Ticaret Sicil Gazetesi
14- İmza Sirküleri
15- İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü / İskitler)
16- Motor Güç Dökümü KWS veya HP Olarak (Kullanılan Elektrikli Aletlerin Listesi ve Değerleri)
17- Numarataj (Ankara Büyükşehir Belediyesi)
18- Karayolları Kenarında Bulunan İş Yerlerinin Giriş Çıkış İzinleri
19- Belgeler Asıl veya Noter Tasdikli Olacaktır.

5
İŞ GÜNÜ
2 SM İşyeri Açma
ve
Çalışma Ruhsatının
Alınması
(Şahıslar İçin)
1- Başvuru Beyan Formu | İndir (İnternet sayfamız veya müdürlüğümüz üzerinden temin edilen)
2- Yapı Kullanım İzni
3- Kira Kontratı veya Tapu Senedi
4- Kimlik Fotokopisi
5- Esnaf ve Sanatkarlar Kayıt Belgesi ve Sicil Belgesi
6- Vergi Levhası Fotokopisi
7- Mesleğine Dair Ustalık Belgesi
8- 1 Adet Resim
9- Numarataj Belgesi (Ankara Büyükşehir Bld. Bşk.)
10- Karayolları Kenarında Bulunan İş Yerlerinin Giriş Çıkış İzinleri
11- Belgeler Asıl veya Noter Tasdikli Olacaktır.
1
İŞ GÜNÜ
3 SM İşyeri Açma
ve
Çalışma Ruhsatının
Alınması
(Şirketler İçin)
1- Başvuru Beyan Formu | İndir (İnternet sayfamız veya müdürlüğümüz üzerinden temin edilen)
2- Yapı Kullanım İzni
3- Kira Kontratı veya Tapu Senedi
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Ticaret Sicil Belgesi
6- Ticaret Oda Kayıt Belgesi
7- Ticaret Sicil Gazetesi
8- İmza Sirküleri
9- Numarataj (Ankara Büyükşehir Bld. Fen İşleri Daire Bşk.)
10- Karayolları Kenarında Bulunan İş Yerlerinin Giriş Çıkış İzinleri
11- Belgeler Asıl veya Noter Tasdikli Olacaktır.
1
İŞ GÜNÜ
4 Umuma Açık İstirahat
ve
Eğlence Yerleri İçin İşyeri
Açma ve Çalışma
Ruhsatının
Alınması
1- Başvuru Beyan Formu | İndir (İnternet sayfamız veya müdürlüğümüz üzerinden temin edilen)
2- Yapı Kullanım İzni
3- Kira Kontratı veya Tapu Senedi
4- Kimlik Fotokopisi
5- İki Adet Mavi Dosya
6- Esnaf ve Sanatkarlar Kayıt Belgesi ve Sicil Belgesi
7- Vergi Levhası Fotokopisi
8- Mesleğine Dair Ustalık Belgesi
9- 1 Adet Resim
10- Numarataj Belgesi (Ankara Büyükşehir Bld. Bşk.)
11- Kolluk Kuvvetinden Alınan Görüş
12- Karayolları Kenarında Bulunan İş Yerlerinin Giriş Çıkış İzinleri
13- Belgeler Asıl veya Noter Tasdikli Olacaktır.
1
İŞ GÜNÜ
5 Hafta Tatil Ruhsatının
Alınması
1- Talebini Konu Alan Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Fotokopisi
3- Çalışacak Personel Sayısı
1
İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Mehmet AKSOY İsim Yusuf ERÇELİK
Ünvan Ruhsat ve Denetim Müdür V.
Ünvan Belediye Başkan Yardımcısı
Adres Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ankara Bulvarı No:105/1 06980 Kahramankazan Belediye Başkanlığı
Kahramankazan / ANKARA
Adres Ankara Bulvarı No:105/1 06980 Kahramankazan Belediye Başkanlığı
Kahramankazan / ANKARA
Telefon (0312) 814 53 00 / 1420 Telefon (0312) 814 53 00 / 1380
Faks (0312) 814 10 12 Faks (0312) 814 53 07
E-Posta mehmetaksoy@kahramankazan.bel.tr E-Posta yusufercelik@kahramankazan.bel.tr